ครั้งแรกของไทย สศก. จับมือ 3 พันธมิตร ยกระดับประกันภัยภาคการเกษตร ดึงเซ็นเซอร์ ‘ความเร็วลม’ เตรียมนำร่องประกันภัยทุเรียน ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

14 กันยายน 2566 : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU)

Read more