ด่วน!!! GISTDA สั่งไทยโชตหนีวัตถุอวกาศเฉียดใกล้สุด 91 เมตร

GISTDA ใช้ระบบการจัดการจราจรอวกาศ หรือ ZIRCON ที่พัฒนาจากนักวิจัยและวิศวกรจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center ของ GISTDA ในการติดตามวัตถุอวกาศ พบว่า จะมีวัตถุอวกาศ IRIDIUM 33 DEB (35921) เข้าใกล้ดาวเทียมไทยโชต

Read more