วช.หนุน สทน.และ มน. ส่งออกส้มโอไทยไปอเมริกา พร้อมโชว์ผลสำเร็จในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทน.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ส่งออกส้มโอไทยไปยังสหรัฐอเมริกาสำเร็จพร้อมทั้งนำส้มโอไปจัดแสดงในงาน Natural Products Expo East 2023 ณ ประเทสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20

Read more