มทร.ธัญบุรีปลื้มเดินหน้านโยบายถูกทางตัวเลขนักศึกษารีไทร์ลดลง

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน จำนวน 389 คน คิดเป็น 1.64% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน

Read more

12 กันยายนนี้ ชวนคนไทย ร่วมงาน NECTEC-ACE 2023

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน “ข้อมูล” ในงาน NECTEC-ACE 2023 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” ไฮไลต์ปีนี้นำเสนอ Data for Thai Data for

Read more

ร่วมสัมผัส ‘พลังแห่งข้อมูล’ ในงาน NECTEC-ACE 2023

…จะดีแค่ไหนถ้ามี “ข้อมูลขนาดใหญ่” ให้คนไทยใช้ประโยชน์ด้วยกัน..ประโยคชวนคิดที่ท้าทายความสามารถและยังมีโอกาสหลายมิติซ่อนอยู่มากมาย เพราะ “โลกแห่งข้อมูล” เป็นได้มากกว่าที่เราคิด เห็นได้จากในปัจจุบัน มีทั้งภาคธุรกิจ ภาคบริการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แบรนด์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็ใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงต่อลูกค้าและประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด           เมื่อ“ข้อมูล” เป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ หากข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายมหาศาล

Read more

วช. หนุนงานวิจัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อครอบครัว ปี 66

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 : ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเป็นมิตรต่อครอบครัว” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายอนุกูล

Read more

วช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 “ศูนย์วิจัยชุมชนโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค” จาก ก.พ.ร.

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 “รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี” ผลงาน “ศูนย์วิจัยชุมชนโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค” กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากการพิจารณาของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Read more

บพท.สานพลังเครือข่ายราชภัฏปั้น 4,000 นวัตกรรมพร้อมใช้ ตั้งเป้าสร้างนวัตกรชุมชน35,000คนภายในเวลา 4 ปีนับจากนี้

บพท.ผนึกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใช้ “App Tech Rajabhat” เครื่องมือรวบรวมข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้ที่จะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการพัฒนาพื้นที่ เล็งเพิ่มรายชื่อ-ข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้ให้ได้อย่างน้อย 4,000 นวัตกรรมในปี 2570  หนุนเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างนวัตกรชุมชนให้ครบ 3.5 หมื่นคนหรือตำบลละ 5 คน หวังเป็นกลไกสำคัญพัฒนาพื้นที่-ชุมชนทั่วประเทศ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more

GISTDA ใช้ภาพดาวเทียม SENTINEL-2 วิเคราะห์ร่วมกับทิศทางกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเปลี่ยนสีในทะเล บริเวณหาดบางแสน จ.ชลบุรี

GISTDA ใช้ภาพดาวเทียม SENTINEL-2 วิเคราะห์ร่วมกับทิศทางกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเปลี่ยนสีในทะเล บริเวณหาดบางแสน จ.ชลบุรี จากภาพดาวเทียม วันที่ 8 ก.ย. 66 ยังคงพบการสะพรั่งของแพลก์ตอนพืชในแน้ำทะเลอยู่ และคาดการณ์ว่าบริเวณที่จะได้รับผลกระทบคือชายหาดบางแสน และชายหาดบางพระ จ.ชลบุรี

Read more

GISTDA เตรียมสร้าง THEOS-3 พร้อมจับมือผู้ประกอบการไทยผลิตชิ้นส่วนสร้างดาวเทียม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนา “การสร้างความต่อเนื่องการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศจากดาวเทียม THEOS-3” พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของอุตสาหกรรมอวกาศประเทศไทย” และ “THEOS-3

Read more