พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นับถอยหลัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 ผ่านออนไลน์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชา ผ่านทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นี้ เตรียมพบกับเกมในวิถีเกษตรกว่า 10 เกม ได้รางวัลแถมองค์ความรู้ ยกขบวนความสนุกจัดเต็มผ่านทางออนไลน์ 😘Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เวลา 09.00 – 12.30

Read more

วว. โชว์ผลดำเนินงาน ปี 2564 ส่งผลกระทบสูงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เผยผลการดำเนินงานปี 2564  ผลิตผลงานวิจัยพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ สามารถนำไปใช้ได้จริง และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 ราย  ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทย คิดเป็นมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี รวมมูลค่าผลกระทบที่เกิดจากผลงานของ

Read more

ครม. อนุมัติงบด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ววน. ปี 66 กว่า 1.43 แสนล้านบาท พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์สำคัญ ขับเคลื่อนไทยด้วยบีซีจี โมเดล เพื่อการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

วันนี้ (4 มกราคม 2565) ทำเนียบรัฐบาล – ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา จำนวน

Read more

วช. เสริมแกร่ง มรภ.อุตรดิตถ์ ผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 IN 1 จากวัสดุเหลือทิ้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำองค์ความรู้ และนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 In 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ส่งเสริมรายได้พื้นที่เป้าหมาย สร้างเกษตรกรต้นแบบ จ.อุตรดิตถ์ และ จ.สุรินทร์ กว่า 100 ราย แนะใช้ถ่านดูดซับกลิ่น ความชื้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more