พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          ตามที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ได้มีมติคัดเลือก ให้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 นั้น สทป. จึงได้จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Read more