วว. วิจัยพัฒนาเครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ บูรณาการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งนวัตกรรมเกษตร   ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนา   “เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมาก”  ที่สามารถคัดแยกขนาดหมากได้  20 กิโลกรัมต่อนาที   เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้ง  ช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการอบ

Read more

สถาบันแบลคมอร์สชี้เทรนด์การดูแลสุขภาพ โอกาสทองนักวิจัยไทย

ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ชี้ไทยมีต้นทุนที่ดีเรื่องของสมุนไพร แนะนักวิจัยเร่งศึกษาความต้องการของตลาดตามเทรนด์การดูแลสุขภาพ วิจัยหาสารสกัดใหม่ๆหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น พร้อมจดสิทธิบัตรและตีพิมพ์ผลงานวิจัยเปิดทางภาคอุตสาหกรรมนำไปต่อยอด จากงานเสวนาหัวข้อ Functional Ingredients : Thailand Opportunity ในงาน TechnoMart 2022 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.ภญ.อโนมา

Read more

นาโนเทค สวทช. พัฒนาอนุภาคนาโนอิมัลชั่นขิง-ทองคำ สู่ครีมลดรอยแผลและครีมร้อนคลายกล้ามเนื้อ

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาอิมัลเจลที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโนอิมัลชั่นบรรจุสารสกัดจากเหง้าขิงและอนุภาคนาโนทองคำ เพื่อยับยั้งการอักเสบและสมานแผล สู่ 2 สูตรตำรับอย่างครีมลดรอยแผล และครีมร้อนคลายกล้ามเนื้อ พร้อมเปิดรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลักดันงานวิจัยเพิ่มคุณค่าสมุนไพร เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ดร.กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา ทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า

Read more