พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงาน “ในความทรงจำนิรันดร์” น้อมรำลึกในหลวง ร.9  

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานนิทรรศการหมุนเวียนในความทรงจำนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Read more