วว. ร่วมติดตามคณะ รมว.อว. ปฏิบัติราชการด้าน วทน. ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา มุ่งหารือด้านทุนการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน การผลิตครู อาชีวศึกษา

ศ .(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อว. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา  โดยมีวาระสำคัญคือ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ในการหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Read more

วว. โชว์งานบริการนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารครบวงจร ในงาน Fi Asia 2022 เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ดร.อาภากร  สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดงาน ฟู้ด อินกรีเดียนส์ เอเชีย ประเทศไทย 2022  หรือFi Asia 2022 เวทีแสดงสินค้าอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มและการประชุมนานาชาติ 

Read more

GISTDA เปรียบเทียบกับภาพก่อนน้ำท่วมขังบุรีรัมย์ สุรินทร์ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูล

GISTDA เปรียบเทียบกับภาพก่อนน้ำท่วมด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม (ภาพบน) และระหว่างน้ำท่วมจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) (ภาพล่าง) วันที่ 5 ตุลาคม 65 พบพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล และเส้นทางคมนาคม มวลน้ำเหล่านี้จะไหลต่อไปทางทิศตะวันออกผ่านจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด

Read more

ซินโครตรอนเยือนจันทบุรีหารือความร่วมมือวิจัย “กองโบราณคดีใต้น้ำ”

นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยือน จ.จันทบุรี ร่วมหารือ “กองโบราณคดีใต้น้ำ” สู่ความร่วมมืองานวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงโบราณคดี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน จันทบุรี – ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำทีมนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง

Read more