อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science, Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา

9 มกราคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ly Sokny Director, Department of Science, Technology

Read more

เหล่าเมล็ดพันธุ์ตัวน้อยห้ามพลาด!! พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคมนี้

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านจูงมือลูก จับมือหลาน เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช

Read more

วว./ BLCP ร่วมหารือวิจัย Carbon Neutral ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (วว.)   และนายยุทธนา  เจริญวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ BLCP ร่วมหารือวิจัย carbon

Read more