สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น ให้กับ กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยางและยานรบ ทั้ง 3 รุ่น ให้กับ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นหน่วยผู้ใช้ได้นำไปทดสอบทดลองใช้งาน โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Read more

สอวช. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน ส่งความสุขด้วยความรู้ผ่านช่องทางการพัฒนาบุคลากร พร้อมเปิดช่องทางใหม่แกะกล่องให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะเรียนฟรีกว่า 250 หลักสูตร

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สอวช. ให้ความสำคัญกับการ “สร้างคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ” ซึ่งกำลังคนสมรรถนะสูงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 พบการรายงานกำลังคนสมรรถนะสูงในประเทศไทยเพียงร้อยละ 15.1

Read more

‘ปิกนิก เทเบิล’ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสุดคูล คิด-ออกแบบ ตามแนวคิด Circular Economy

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy คือ แนวคิดที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลธรรมชาติและสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้นการออกแบบนวัตกรรมกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยได้นำความรู้ ทั้งศาสตร์เชิงกลด้านวิศวกรรมและศาสตร์การออกแบบดีไซน์มาร่วมกันสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นทาง ที่สำคัญคือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ยาวนาน ปิกนิก เทเบิล (Picnic Table) เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

Read more

31 ธันวาคม 2565 สดร. ชวนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับพาเหรดดาวเคราะห์ 7 ดวง พร้อมดูดาวข้ามปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมพาเหรดดาวเคราะห์ 7 ดวง ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน ปรากฏเรียงกันเหนือท้องฟ้า เคียงดวงจันทร์ และร่วมส่งท้ายปีเก่า

Read more

สอวช. ปลื้ม สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ บีซีจี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดเหลื่อมล้ำ ขจัดยากจนข้ามรุ่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายหลังจาก สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นเจ้าภาพจัดงาน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย” โดยมีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) คือ หนึ่งในภาคีเครือข่าย ที่เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนในมิติ “การขจัดความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG : การยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน

Read more

เปิดโผ 10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2566

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 10 เรื่องดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2566 มัดรวมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และเหตุการณ์ในแวดวงดาราศาสตร์ ชวนประชาชนติดตามตลอดทั้งปี ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร. วิภู 

Read more

วว. ให้บริการพักรถ…พักผ่อน…ก่อนถึงบ้านช่วงปีใหม่ 2566  @ สถานีวิจัยลำตะคอง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ติดกับถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่  76 เปิดจุดบริการพักรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2565

Read more

วว. รับมอบใบรับรองระบบงาน หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ มาตรฐาน ISO 17088 : 2012 แห่งแรกแห่งเดียวของไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ  (สรร.) รับมอบใบรับรองระบบงาน มอก.17065 : 2556 (ISO/IEC 17065 : 2012)  การตรวจสอบและรับรอง-ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ

Read more

วว.  ต้อนรับ สอวช. / สำนักงบประมาณ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์บริการด้านอุตสาหกรรม

ดร.อาภากร   สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานต้อนรับ  นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ  รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)   นางสาวเบญจมาศ  มหาวงศ์ขจิต  ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

Read more

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านการตลาด จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ที่สนใจสามารถ Download

Read more