ผู้บริหาร นาซ่าเยือน GISTDA หารือ “งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลกและสภาพภูมิอากาศ”

23 มกราคม 2566 : ดร.คาเรน เซ็นต์ เจอร์เมน ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์โลก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (นาซ่า) พร้อมคณะ เข้าหารือเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์โลกและสภาพภูมิอากาศ กับ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA

Read more