อพวช. จับมือ สมาคมวิทย์ฯ สถาบันเกอเธ่ และทรู ร่วมค้นหานักสื่อสารวิทย์ฯ ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด จัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18  (Young

Read more

วว. ร่วมโครงการ 7 เดือน 7 งานบริการ @ ศูนย์บริการร่วม เซ็นทรัลเวิลด์ โชว์ผลงานนวัตกรรมขยะ/จุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมโครงการ “7 เดือน 7 งานบริการ” จัดโดย ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566

Read more

“เอนก”หนุนจัดตั้งวิทยสถานธัชภูมิเป็นสถาบันความรู้คู่แผ่นดิน ปั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านความรู้ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล

รมว.อว.ผลักดันหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ แจ้งเกิดวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่  รับผิดชอบบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ พัฒนาเป็นชุดความรู้เพื่อการพัฒนา ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันประเทศบนฐานภูมิปัญญาภายใต้บริบทไทย และเชื่อมโยงกับสถาบันความรู้นานาชาติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้ริเริ่มผลักดันหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้จัดตั้งวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่

Read more

“เอนก” แนะ ขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าไปยังอินเดีย และ CLMV ชี้ ต่างชาติเชื่อมั่นเทคโนโลยีของไทย สอวช. ตั้งเป้าขับเคลื่อน 5 ทิศทางสำคัญ นำพาประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี สอวช. และผ่านระบบออนไลน์

Read more