วว. โชว์ผลงานภายใต้ธีม “TISTR  BCG”   ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 มุ่งขับเคลื่อน  สร้างโอกาสทางธุรกิจ  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์  ครั้งที่

Read more

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ร่วมกับพันธมิตร จัด ประชุมวิชาการออนไลน์นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพและคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

ครั้งแรกในไทย! สวทช. – เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’ เตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบการบริการในอนาคต

เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย กับ 4 ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าคนไทยทำ ดัดแปลงจากรถเมล์ ขสมก. ที่ใช้แล้ว 20 ปี ภายหลังวิ่งบนเส้นทางให้บริการจริงของ ขสมก. นานกว่า 3 เดือน ทีมวิจัย สวทช. และภาคีเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมรถโดยสารไฟฟ้าไทย พร้อมส่งมอบต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า ‘EV BUS’

Read more

กอ.รมน. – วช. ส่งมอบผลสำเร็จงานวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนมุกดาหาร ดำเนินการโดย ม.ราชภัฏสกลนคร

​วันนี้ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2565) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร​ (กอ.รมน.)​ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ​โดย พล.ท.อุดม โกษากุล

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พบกับพันธุกรรมผักพื้นบ้าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพึ่งตนเอง ชม ชิมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City & EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จากการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเอกชน นำผลงานวิจัยรถบรรทุกหกล้อไฟฟ้าดัดแปลง รถกระบะไฟฟ้าดัดแปลง และรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% ร่วมจัดแสดงภายในงาน Low Carbon City & EV

Read more

วว. จับมือ NIA พันธมิตรรัฐ/เอกชน 15 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสือติดดาบ มุ่งยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการไทย กระตุ้นพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ดร.พันธุ์อาจ   ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการ   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ NIA พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน  15  หน่วยงาน 

Read more

GISTDA ใช้ดาวเทียมเตรียมการรับมือน้ำท่วมขัง พร้อมสำรวจผักตบชวา เร่งจัดทำข้อมูลส่งต่อโยธาธิการและผังเมือง

พร้อมแล้วสำหรับการเตรียมการรับมือน้ำท่วม ปี 2565 ซึ่งนอกเหนือการวางแผนสั่งถ่ายภาพดาวเทียมระบบเรดาร์แล้ว ยังได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำ เพื่อติดตามระดับ “น้ำท่วมขัง” ในพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งการชี้เป้าผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำท่วมให้กับหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เป็นต้น ดร.สยาม ลววิโรจน์วงค์ โฆษก GISTDA

Read more

เผยภาพ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” 27 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยภาพปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” บันทึกผ่านกล้องโทรทรรศน์ ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.

Read more

บพท. จับมือ ธนาคารโลก เร่งเพิ่มศักยภาพเมืองเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หวังสร้างต้นแบบเมืองเข้มแข็ง 5 แห่งทั่วทุกภาค

นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เปิดเผยว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาเมือง เป็นบทบาทหนึ่งที่ บพท. ให้ความสำคัญที่นอกเหนือจากการแก้ไขความยากจนครัวเรือนและการสร้างธุรกิจชุมชน ดังนั้นจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีทั่วประเทศดำเนินการวิจัยจนสามารถจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองขึ้นมาแล้วกว่า 19 แห่ง ในเมืองหลักทั่วประเทศ  บริษัทพัฒนาเมือง จึงถือเป็นกลไกใหม่ของการขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง มีการพัฒนากลไกการประสานความร่วมมือทางสังคมอย่างมีทิศทาง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหาและตอบโจทย์เมือง (City Solution)

Read more