กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

👉เตรียมตัวให้พร้อม เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 17 – 18 ธันวาคมนี้ ☀️กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดเต็มความสนุกรับความรู้ กันทั้งครอบครัว📌เสาร์ที่ 17 ธันวาคม : พาไปตะลุยเล้าเป็ด เก็บไข่สดใหม่ไปแปรรูปเป็น ไข่เค็มดินสอพอง📌อาทิตย์ที่ 18

Read more

วว. แถลงผลสำเร็จโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม หนุนเศรษฐกิจภาคเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูง เกิดมูลค่าเศรษฐกิจ สังคม สวล. มากกว่า 48 ลบ.

วันนี้ (13 ธ.ค. 2565 โรงแรมรามาการ์เด้นส์) : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แถลงผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรระดับชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดเป้าหมาย

Read more

ครม.ไฟเขียว “กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2566–2570” ปฎิรูปประเทศด้าน อววน. ขณะที่กระทรวง อว.ชี้เป็นกลไกนำการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด สู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2580

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2565 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2566

Read more

อพวช. ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ชวนเยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” พร้อมนำเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมาค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธ.ค. 2565 เมื่อวันที่

Read more