GISTDA Innovation Day 2022 เริ่มแล้ว!!! พร้อมจับมือพันธมิตรขับเคลื่อนนวัตกรรมอวกาศสู่อุตสาหกรรมอวกาศ

14 ธันวาคม 2565 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน Innovation day 2022 ในธีม MAKER.SPACE พื้นที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอวกาศที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและนำทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ งานนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งไทยและต่างประเทศ จัดขึ้น ณ

Read more

อว. ภาคภูมิใจมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัย ที่คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก

Read more

อพวช.- ไบเออร์ หนุนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด  เปิดตัวโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้แนวคิด “Plant Rangers : ขบวนการพิทักษ์พืช”  ในปี

Read more