NCTC สวทช. ร่วมกับ Shimadzu เปิดเวทีประชุมด้านการวิเคราะห์ทดสอบ กัญชา กัญชงระดับโลก สู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม

(เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ร่วมกับ Shimadzu Asia Pacific และบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด จัดงาน

Read more