22 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” หรือตะวันอ้อมข้าว เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็น “วันเหมายัน” เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี เป็นวันเข้าสู่ฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ และเข้าสู่ฤดูร้อนในซีกโลกใต้ นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ​ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สดร. เปิดเผยว่า

Read more

เปิดโรงเพาะฟักสัตว์น้ำต้นทางนำจังหวัดปัตตานีสู่เมืองปูทะเลโลก “ประวิตร”ชื่นชมการประสานพลังพหุภาคี ศอ.บต.-มอ.ปัตตานี-บพท. รองนายกรัฐมนตรีปลื้มงานวิจัยเพาะฟักปูทะเล เชื่อมั่นเป็นพลังสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขประชาชนชายแดนใต้ และปักหมุดปัตตานีเป็นเมืองปูทะเลโลก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจกันของภาคีทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาชุดความรู้ในการการเพาะเลี้ยงปูทะเล อันเป็นที่มาของ โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการเพาะฟักปูทะเล และจะมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองปูทะเลโลก อีกทั้งยังช่วยสร้างความอยู่ดีกินดีมีความสุขแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ โอกาสเดียวกันนี้

Read more