วช. ร่วมจัดงาน “ส้มสีทอง” จังหวัดน่าน ประจำปี 2565 ผลักดันส้มสีทองสู่ตลาดสากล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนร่วมงาน “ส้มสีทอง ประจำปี 2565” พร้อมลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ วช. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยฯ โดยงานส้มสีทอง ประจำปี

Read more

GISTDA จับมือ ม.บูรพา เตรียมขยายผลการให้บริการระบบจัดการจราจรทางอวกาศ

9 ธันวาคม 2565 : GISTDA ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัด Focus Group หัวข้อ “การบูรณาข้อมูลเครือข่ายผู้ใช้งานห้วงอวกาศด้วยระบบจราจรทางอวกาศ” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านอวกาศร่วมกัน โดยงานเริ่มต้นด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ระบบปฏิบัติการดาวเทียมและการบริการข้อมูลดาวเทียม และโครงสร้างพื้นฐานของ GISTDA เพื่อสนับสนุนกิจการอวกาศของประเทศ” และ “ระบบการจัดการจราจรทางอวกาศ

Read more