อว.มอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” รับมือเปิดประเทศ หวังผลต่อยอดเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานส่งมอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์

Read more

Food Innopolis สวทช. ขอเชิญร่วมงานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปี Food Innopolis International Symposium 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ Food Innopolis International Symposium 2021 งานสัมมนานวัตกรรมอาหารระดับนานาชาติประจำปีครั้งที่ 4 ที่จะสนับสนุนโอกาสในการเชื่อมต่อวงการอาหารในภูมิภาค อาเซียน

Read more

นาสท์ด้าโฮลดิ้ง และกลุ่มสเปเชียลตี้ ร่วมทุนปั้น เวลโนเวชั่นส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามจากผลงานวิจัยตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด (NASTDA Holding) และกลุ่มสเปเชียลตี้ ร่วมทุนใน บริษัท เวลโนเวชั่นส์ จำกัด (Wellnovations) เพื่อผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ตอบโจทย์ตามแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจ BCG (1 พฤศจิกายน 2564) นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง

Read more