เกษตร ผนึกกำลัง อว. และ ดีอีเอส พัฒนาแพลตฟอร์ม THAGRI สนับสนุน Big Data ภาคการเกษตร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ผนึกกำลังร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคการเกษตร

Read more

สทป. ให้การต้อนรับ รอง ปล.กห. และคณะ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศภายใต้ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562” และเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

Read more

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เตรียมเปิดเทศกาลชมดาว…รับลมหนาว จัดดูดาวฟรี! ทุกคืนวันเสาร์ แบบนิวนอร์มอล เชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา เริ่ม 6 พ.ย. นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เตรียมเปิดเทศกาลชมดาว…รับลมหนาว 2564-2565 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา เปิดฤดูกาลชมดาวทุกคืนวันเสาร์อีกครั้ง

Read more

GISTDA เผยพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางและอีสานเสียหายแล้วกว่า 1 ล้านไร่ ระบุยังพบพื้นที่เสี่ยงอีกกว่า 9 แสนไร่

GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel/ Radarsat/ Landsat วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 2 พ.ย.64 พบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ทั้งสิ้น 1,189,406 ไร่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวที่เสี่ยงว่าจะได้รับผลกระทบอีก 948,315 ไร่

Read more

ซินโครตรอนส่งห้องความดันลบสู้โควิด-19 ในพื้นที่แดงเข้มนครศรีธรรมราช

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในระดับสีแดงเข้ม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงส่งมอบห้องความดันลบจำนวน 2 ห้องให้แก่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้รับมือการระบาดของโรคอุบัติใหม่ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำวิธีการประกอบ การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จนสามารถใช้งานได้จริง

Read more

วช. หนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 4 พื้นที่เดินหน้าจัดการน้ำชุมชนอย่างรู้คุณค่า

นักวิจัยแผนงานการบริหารจัดการน้ำปี 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยชุมชน นำเสนอ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ใน 4 พื้นที่กรณีศึกษา แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ตั้งแต่ระบบนิเวศต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ชี้การจัดการน้ำชุมชน ควรขับเคลื่อนแบบ 3+2 เน้นนำเทคโนโลยีมาช่วยแบบชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อเร็ว ๆ

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานเกษตรวิถีใหม่ งัดกระแสไม้ด่าง สร้างรายได้ในยุค New normal

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 เอาใจคนรัก “ไม้ด่าง” ถ่ายทอดองค์ความรู้ไม้กระแสสร้างรายได้ ผ่านนิทรรศการ “ปลูกง่าย กินได้ สร้างรายได้” พบกับหลากหลายไอเดียการปลูกไม้กระแสรูปแบบใหม่ ใช้สอยพื้นที่สุดประหยัด จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ทีมวิจัย สวทช. -พันธมิตร คิดวิธีสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างแบบง่าย สำเร็จ! ราคาถูกกว่านำเข้า 2 เท่า เตรียมผลิตขายครั้งแรกในไทย พร้อมส่งมอบ ‘ชุดสกัดอาร์เอ็นเอ’ ให้บุคลากรทางการแพทย์

(2 พฤศจิกายน 2564) ที่โถงอาคารสำนักงาน สวทช. (โยธี) ถนนพระรามที่ 6 กทม. : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

Read more