พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แถลงข่าวจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมจัดพิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ผ่าน Facebook Live พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3

Read more

ซินโครตรอนระดมผลงานร่วมแสดง “มหกรรมงานวิจัยฯ 64”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ระดมผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” ทั้งเครื่องตรวจวัดความสุกผลไม้ แก้วหน้าที่พิเศษเพื่อกักเก็บพลังงานสะอาด ฟิล์มคาร์บอนแกร่งเหมือนเพชรเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการเกษตร หน้ากากผ้าไหมทางการแพทย์ และชุดทดสอบการซึมผ่านของเหลวของชุด PPE พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงลึกการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Read more

วช. โชว์ “มหัศจรรย์ฟองอากาศ ขนาดเล็กจิ๋ว : เกษตรกรรมบนวิถีปกติใหม่” บนเวที Research Expo Talk ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Research Expo Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

Read more

สกสว. เร่งพัฒนา Roadmap เทคโนโลยีแห่งชาติ ข้อมูลพร้อมใช้เชื่อมโยงวิจัย นวัตกรรม กับแนวโน้มอุตสาหกรรมประเทศ

 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง แผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ….. Roadmap โชว์ข้อมูลสำคัญเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมของประเทศ ตอบโจทย์หน่วยงานรับงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ออกแบบนโยบายและจัดทำแผน ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

Read more

“เครื่องกำจัดแมลงศัตรูในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” ครั้งแรกในไทย กับเทคนิคการใช้รังสีอินฟราเรดปราบ “มอด” ได้อยู่หมัด!

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ได้ทรงทอดพระเนตรการถวายรายงานนิทรรศการ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งด้วยอินฟราเรดแบบถังหมุน โดยมี ทีมวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more