“เครื่องดื่มน้ำนมข้าวสีไทยทับทิมชุมแพ”สุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

นักวิจัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันจากข้าวสีไทย พันธุ์ทับทิมชุม 100% เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมนำมาโชว์ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” ระหว่างวันที่ 22 -26 พฤศจิกายน 2564 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

Read more

วว. โชว์ผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยไม้ดอกไม้ประดับ @ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  นำผลงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยไม้ดอกไม้ประดับ…ตอบโจทย์ เพิ่มศักยภาพเกษตรกร/ผู้ประกอบการ  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  Hybrid  ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน  2564  จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

Read more