วช.- มทร.พระนคร เดินหน้า“ระบบ Smart Guide” ที่สมุทรสงคราม ขานรับนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยี “ระบบไกด์อัจฉริยะ”(Smart Guide) ในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แบบ Smart tourism และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ในยุค New Normal วันนี้

Read more

สกสว.จัดระดมความเห็นการพัฒนา NQI ของไทยให้เทียบเคียงระดับนานาชาติ

สกสว. เปิดเวที STO Forum ครั้งที่ 5 ระดมความเห็น และกำหนดทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (NQI) ของประเทศให้สามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติเมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม “Science

Read more

นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Professional Use และ SELF TEST

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเพื่อการรักษาและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เป็นเรื่องสำคัญ นาโนเทค สวทช. พัฒนา “NANO Covid-19 Antigen Rapid Test “ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA สำเร็จ 2 แบบคือ แบบ Professional

Read more

ฟื้นผิวด้วย LumiDart แผ่นนำแสงสามมิติ นวัตกรรมจากนาโนเทค สวทช. ตอบเทรนด์ความงาม

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ผสานเทคโนโลยีเข็มขนาดไมโคร (MicroNeedles) กับการบำบัดผิวด้วยการฉายแสง (Phototherapy) พัฒนา “ลูมิดาร์ท (LumiDart)” แผ่นเข็มนำแสงสามมิติที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตร ตัวช่วยนำพาแสงไปยังชั้นใต้ผิวหนังโดยตรง ด้วยจุดเด่นคือ ใช้ความเข้มแสงน้อย เพิ่มประสิทธิภาพ และไม่เจ็บ แก้ปัญหาผิว อาทิ สิว จุดด่างดำ ผิวหน้าหย่อนคล้อย

Read more