63 ปี วช. จัด Talk Show “มุมมองคนรุ่นใหม่ วิจัยสิ่งแวดล้อม” จุดประกายการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวที Talk Show เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง “มุมมองคนรุ่นใหม่ วิจัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วช.ครบรอบ 63 ปี โดย

Read more

ตลาดของคนรุ่นใหม่ Young ทำเกษตร 5 – 6 พฤศจิกายน นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Young ทำเกษตร” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 พบกับสุดยอดไอเดีย และนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เอาใจเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคออนไลน์ กับ IOT เกษตรอัจฉริยะและองค์ความรู้การทำเกษตรออนไลน์ จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป

Read more