“GISTDA” จับมือ “กรมอุตุฯ” ใช้ภูมิสารสนเทศพัฒนางานวิจัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภูมิอากาศเชิงพื้นที่

10 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ

Read more

GISTDA จับมือ 7 พันธมิตร ผุดนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวคิด วิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลภายใต้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Actionable Intelligence Policy for

Read more