สอวช. ร่วมเป็นพลังสำคัญสร้างระบบนิเวศขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย ดึงกลไกการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กลไกความร่วมมือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (วทน.) ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในกลุ่มประเทศเอเปค” (Mechanism for STI Collaboration on Circular

Read more

วว. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีจัดการขยะชุมชน

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) นายทรงเกียรติ รอดแดง นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) พร้อมคณะวิจัย และผู้บริหาร อบต.ตาลเดี่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน กระบวนการทำงานการจัดการขยะเพื่อขยายผลการปรับใช้เทคโนโลยีจากตาลเดี่ยวโมเดล สู่การขับเคลื่อนเพื่อจัดทำระบบ MRF ในโอกาสที่คณะศึกษาดูงานจากกรุงเทพมหานคร นำโดย นายพรพรหม

Read more

สดร.ชวนจับตา “ดาวอังคารใกล้โลกที่สุด” 1 ธันวาคมนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนจับตา “ดาวอังคารใกล้โลก” 1 ธันวาคม 2565  ปรากฏสีส้มแดงสว่างเด่นชัดตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า เตรียมจัดส่องพื้นผิวและขั้วน้ำแข็งดาวอังคารผ่านกล้องโทรทรรศน์ 4 แห่งที่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา

Read more

GISTDA ชวนเปิดมุมมองนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่านงาน Innovation Day 2022

เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่เคยมีที่สิ้นสุด การคิดค้นสิ่งใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกๆวงการ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสาร หรือแม้แต่กระทั่งวงการอาหาร และล่าสุดพยายามที่จะคิดค้นโลกเสมือนจริงที่เกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในโลกดิจิทัลที่เรียกว่า Metaverse สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ทั้งสิ้น อีกหนึ่งแวดวงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” แน่นอนว่าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแบบไม่รู้ตัว ผ่านการใช้งานและการเรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

Read more