สอวช.จับมือเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ใช้ BCG ขจัดความยากจน ยก “สกลนคร” เป็นเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular City จังหวัดต้นแบบใช้ขยะสร้างรายได้ ขับเคลื่อนจากภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า การขจัดความยากจนและยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือนกลุ่มฐานราก โดยใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)  ที่เน้นการเติบโตเชิงคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก และยังเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนเอเปค

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เผยแพร่เอกสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เบซูโตะ เคลียร์ (Besuto Qlears nasal spray)

ตามที่มีการแถลงข่าวในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เปิดตัวผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เบซูโตะ เคลียร์ (Besuto Qlears nasal spray) จากสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจ เช่น SARs-COV-2 (COVID-19) ไข้หวัดใหญ่ (H1N1) และ RSV 

Read more

NARIT ผนึกกำลัง มช. ผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงสู่เชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางดาราศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิศวกรรมขั้นสูง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

วว. ร่วมเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน

นางปริยะดา  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  ในฐานะหัวหน้าโครงการการประเมินและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่นำร่องจังหวัดยากจน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  นำทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  เข้าร่วมการประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในงานสัมมนา “เสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อยกระดับ Model แก้จน”  โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

Read more

วช. นำทัพนักวิจัยไทยคว้ารางวัล Grand Prize และเหรียญรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย คว้ารางวัล Grand Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่

Read more