วว. โชว์นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/จัดการขยะ ในงานประชุมนานาชาติ APLAS 2022 Bangkok

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ วว. และสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในงานประชุมนานาชาติ The 11th

Read more

📣One day trip สนุก ทั้งครอบครัว 👨‍👩‍👦

👚ชุบชีวิตผ้าเก่า ย้อมสีธรรมชาติ ผสานลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 🐣🐓ปรุงอาหารให้น้องไก่ พร้อมลุยเก็บไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดี ในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 65 🌈ส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมแสนสนุก สมัครคลิกเลยhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0PFWPgl5BGxO4LS4XKVGzknjdZiiGazjF1lvnjyP5DKxUJQ/viewform 📌สอบถามรายละเอียด 094-649-2333 087-359-7171 02-529-2212

Read more

วช. หนุนแปรรูปของเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาสลิด เสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหล่ือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาสลิด จึงได้สนับสนุนทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหล่ือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาสลิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำพริกจากหัวปลาสลิด คุกกี้เสริมแคลเซียมจากก้างปลาสลิด การสกัดเจลาตินจากเกล็ดปลาสลิด เยลลี่ต้านอนุมูลอิสระจากเจลาตินปลา และผงเขย่ารสน้ำพริกนรกจากเศษเนื้อปลาสลิด นอกจากจะช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจััยแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากในกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มักจะมีของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอยู่เป็นจำนวนมาก  หากการจัดการไม่ดีก็จะกลายเป็นของเสียที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

Read more