อว. ขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” MOU 4 หน่วยงาน รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อว. ส่งเสริมแนวทางสร้างรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตที่ เปิดกว้างและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นและพัฒนาศักยภาพในการทำงานรองรับวิถีชีวิตใหม่ ดำเนินโครงการฯ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” วันที่ 9

Read more

STelligence จัดสัมมนาเปิดทุกมิติของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Alteryx แบบครบวงจร

STelligence จัดสัมมนาออนไลน์ “The Multiverse of Analytics: The End to End Journey for Everyone เปิดทุกมิติของการวิเคราะห์กับ Alteryx ที่เริ่มต้นและจบ ครบในที่เดียว” เสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Alteryx ครบทุกมิติ

Read more

ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. ผลักดันธุรกิจสู่ตลาดภาครัฐ หวังดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

(9 มิ.ย. 2565) ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เปิดโครงการ “ค่ายธุรกิจจากซอฟต์แวร์พาร์ค: Road Map

Read more

การใช้เทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในภาคอุตสาหกรรม เพื่อคัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค

มันสำปะหลัง เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ โดยประเทศไทยมีการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ เฉลี่ย หนึ่งแสนล้านบาทต่อปี ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ชนิด Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เป็นโรคอุบัติใหม่ โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะนำโรคที่เกิดการระบาดในพื้นที่การเพาะปลูกหลายๆจังหวัดของประเทศไทย

Read more

ภูเก็ตมุ่งหน้ายกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตำบลกะรนเป็นต้นแบบสู่การแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ  ฟื้นเศรษฐกิจภูเก็ตหลังวิกฤตโควิด-19  ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุงานวิจัยดังกล่าวจะปูทางภูเก็ตสู่ความเป็น Andaman Wellness Center และช่วยให้ภูเก็ตเบียดเอาชนะสหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย และอาร์เจนติน่า คว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าและบริการสุขภาพนานาชาติ หรือ Specialized Expo ปี 2571          รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม 

Read more

วว. จับมือ ธ.ก.ส. ร่วมมือทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

นายอาคม    เติมพิทยาไพสิฐ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และ นายธนารัตน์ 

Read more