วช. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดอบรมหลักสูตรการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นวิจัยเชิงรุกสอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตร “การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักวิจัยและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกรอบนโยบาย แผนและทิศทางการวิจัย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายนักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยเกิดการยอมรับและถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเน้นงานวิจัยเชิงรุกสอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า “หลักสูตรในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read more

วว.ชูประเด็นงานวิจัยเพื่อจัดการขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ร่วมอภิปรายในงาน 3rd ASEAN  Innovation  Roadmap  Forum

นายภณสินธุ์  ไพทีกุล ผอ.ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร. หรือ RTTC)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรในงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum :

Read more

ความเครียดเรื้อรังภัยร้ายต่อสุขภาพระยะยาว ผู้เชี่ยวชาญแนะสารอาหารช่วยปรับสมดุลสุขภาวะจิตได้

สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย ระบุการรับมือกับความเครียดได้ ต้องมีสุขภาวะจิตที่ดี หากปล่อยทิ้งจะเกิดความเครียดเรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แนะการรับสารอาหารที่เหมาะสม เช่น วิตามินบี และแมกนีเซียมช่วยปรับสมดุลสุขภาวะจิตได้ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการร่วมกันโดยมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ The Science of Successful

Read more

วช. ร่วมแสดงผลงานครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย

เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2565 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำคณะนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี รัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565

Read more