วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 พร้อมแถลงผลสำเร็จ ในงาน NRCT Open House 2022

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ NRCT Open House 2022 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ

Read more

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหาร  SIRIM  ประเทศมาเลเซีย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ต้อนรับ Dato, Dr.ahmad  Sabirin  Arshad   President and Group  Chief Executive  Standard  and

Read more

วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยผลงานวิจัย บริการ “TISTR  BCG”  @ ProPak Asia 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเสริมแกร่งผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนา  บริการอุตสาหกรรม  ครบวงจรและการสัมมนา/กิจกรรม  Workshop  ภายใต้ธีม “TISTR  BCG”   ในงานโปรแพค เอเชีย 2022  (ProPak

Read more

สวทช. ชวนเยาวชนร่วมประกวดคลิป “BCG Happy Story: เรื่องนี้ดีต่อใจ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

ปัจจุบันรัฐบาลเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) เป็นวาระแห่งชาติ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่ประชาชนทั่วไป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดการแข่งขัน

Read more

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการพบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน Entrepreneurship ecosystem พบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุนระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022”

Read more

IPAC’22 มอบ 3 รางวัลเชิญชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์เครื่องเร่งอนุภาค

เชิดชูเกียติ 3 นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอนุภาคผู้มีผลงานโดดเด่น และสร้างคุณประโยชน์แก่วงการ ทั้งผู้สร้างคุณประโยชน์ยาวนาน และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เริ่มสร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ โดยมอบรางวัลภายในงานประชุมวิชาการเครื่องเร่งอนุภาคระดับโลก IPAC’22 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จ.นนทบุรี – วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน

Read more

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขสันต์”

🎊ไปกันต่อ กับ One Day Trip สุขสนุก กันทั้งครอบครัวกับกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” 👉เสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 : พาไปเรียนรู้การทำเมนูเด็ดอย่าง “น้ำเต้าฮู้ถั่วเหลืองโฮมเมด”👉อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 :

Read more

วช.จับมือแม่โจ้พัฒนาต้นแบบแก้ปัญหา PM2.5 ในโรงเรียน สามารถลดฝุ่นสะสมหน้าอาคารเรียนได้้ถึงร้อยละ 21- 85

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้จะมีการแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กออกมาหลายแนวทาง ทั้งแนวทางที่อาศัยงบประมาณ และแนวทางที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากปัญหานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่จึงต้องให้มีการศึกษาให้มาก ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “โครงการ การประยุกต์ใช้เทคนิคกลไกธรรมชาติปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเพื่อรองรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

Read more