พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน “มหกรรมสืบสานงานพ่อ” สานต่อความพอเพียง 1 – 3 กรกฎาคมนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อราษฎรไทย ด้านการเกษตร พลอากาศเอก เสนาะ 

Read more