“ศรีชวนล้าง go to school” ชวนคู่ค้ารักษ์โลก จัด Workshop นักเรียน ล้างคัดแยกขยะพลาสติก

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย จัดแคมเปญรักษ์โลก “ศรีชวนล้าง” ชวนคู่ค้าทางธุรกิจอย่าง IRPC, KFC, มูลนิธิกระจกเงา, Propak Asia จัดกิจกรรม CSR “ศรีชวนล้าง go to school” ชวนมา workshop

Read more

🛰 GISTDA เผยจุดความร้อนไทยวานนี้ 2,020 จุด และยังพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุด

👨‍🚀 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 6 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 2,020 จุด ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์พบจุดความร้อนจำนวน 4,171 จุด สปป.ลาว 2,194 จุด

Read more

วช. ร่วมกับ ราชภัฏยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้สู่ความสำเร็จ

วันที่ 4 มีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชน

Read more

48 ปี ส.ป.ก. กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในธีม “48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

          รองปลัด กษ. ร่วมงานครบรอบ 48 ปี ส.ป.ก. ในธีม “ALRO Together We Grow  48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ชมนิทรรศการ อุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

Read more