สปสช. ผนึกความร่วมมือ สวทช. รุกพัฒนา “นวัตกรรมบริการสุขภาพระบบบัตรทอง”

สปสช. ผนึกความร่วมมือ สวทช. รุกศึกษา วิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 5 ประเด็น มุ่งเพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและวัตกรรมใหม่ในประเทศ (เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการศึกษา

Read more

มจธ. ร่วมกับ TKC, พนัสแอสเซมบลีย์, เจ็นเซิฟ และ เน็กซ์ พอยท์ ลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมพลังดันอุตสาหกรรมรถไร้คนขับไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย (ที่ 5 จากซ้าย)  อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ นายพนัส วัฒนชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Read more

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความสามารถลดการก่อภูมิแพ้ของสารสกัดและอาหาร   ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ β-hexosaminidase ในระดับเซลล์  เป็นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการวิจัย พัฒนา บริการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดและรับบริการติดต่อได้ที่

Read more

🔥 GISTDA เผยจุดความร้อนของไทยวานนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพบ 1,713 จุด ในขณะที่ สปป.ลาว พีคสุดถึง 4,284 จุด

🛰 GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 22 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 1,713 จุด ในขณะที่ สปป.ลาว ยังคงพบจุดความร้อนสูงสุดถึง 4,284 จุด ตามด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเนื้อครบวงจร แบบพึ่งพาตนเองเชิงบูรณาการในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัด เสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตอาหารหยาบ อาหารข้น อาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (FTMR) ต้นทุนต่ำ การใช้ฮอร์โมนในการเหนี่ยวนำ การใช้น้ำเชื้อแบบแยกเพศ

Read more

สวทช. ร่วมกับ กสทช. เปิดตัว “โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์ IoT ของไทยสู่อาเซียน”

(23 มีนาคม 2566) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

Read more