สวทช. เชิญร่วมสัมมนา ‘พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG’ 28 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญรับฟังสัมมนาฟรี เรื่อง พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 1300-17.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม

Read more

สวทช. เชิญร่วมสัมมนา “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” 29 มี.ค.นี้ ภายใต้งาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ “พลิกวิกฤติโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโอกาส ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม”  ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ

Read more

21 มีนาคม 2566 นี้ “วันวสันตวิษุวัต” เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย วันที่ 21 มีนาคม 2566 นี้ “วันวสันตวิษุวัติ” ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิและประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง  นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

Read more

JGSEE – มจธ. จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ANALYZING POLICIES AND MEASURES TO ACCELERATE IMPLEMENTATION OF ROAD TRANSPORT ELECTRIFICATION ROADMAP IN THAILAND” ดัน นโยบายขับเคลื่อนการใช้ EV ลดโลกร้อน

จากการที่ประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ภายในปี 2065 ซึ่งภาคการขนส่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่มีการปล่อยมลพิษ (Emission) โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ออกมามากในลำดับต้นๆ จึงเป็นภาคส่วนที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากภาครัฐ

Read more

GISTDA จับมือพันธมิตร นำร่องใช้งานแอปพลิเคชั่น “เช็คแล้ง” ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม

15-16 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาสและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.สมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ และทีมงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปิดท้ายสำหรับการดำเนินงานโครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านภูมิสารสนเทศของ GISTDA

Read more

วช. ร่วมกับ GISTDA จับมือ จ.อุทัยธานี เปิดทดลองใช้แอป “เช็คแล้ง” ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง หวังลดความเสียหายพืชเกษตรรายแปลง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี จัดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more