วช. มอบ นวัตกรรมทวารเทียมจากยางพารา สำหรับผู้ป่วยขับถ่ายทางหน้าท้องให้ รพ.ยะลา 1,000 ชุด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ให้แก่ โรงพยาบาลยะลา 1,000 ชุด เพื่อรับมือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุทางช่องท้องที่ต้องขับถ่ายอุจจาระทางรูเปิดของลำไส้ที่ผนังหน้าท้อง ซึ่งไม่มีหูรูด การมอบให้ครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

Read more

วช. หนุน มทส. เพาะเลี้ยงสกัดถั่งเช่าสีทอง หวังช่วยคนไทยลดค่ารักษาพยาบาล และเสริมรายได้เกษตรกรให้เพิ่มขึ้น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักว่าคนไทยยุคปัจจุบันเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนัก ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ จึงได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยแก่รองศาสตราจารย์ ปริญญา น้อยสา แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในการดำเนินโครงการ

Read more

วว. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม/นวัตกรรมอาหารปลอดภัย วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีกลั่นกลิ่นเพิ่มมูลค่าใบเตย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)  ดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหารปลอดภัย” นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกในการปลูกเตยหอมให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลผลิตใบเตยที่ได้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการต่อยอดในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีสารสำคัญของถั่งเช่าในรูปผลิตภัณฑ์   “ข้าวสมุนไพรที่มีสารสำคัญถั่งเช่า” ในแปลงนาปลูกข้าว   โดยใช้ปุ๋ยที่ผลิตจากเศษเหลือใช้จากการเพาะเห็ดถั่งเช่าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  คือ 

Read more

สวทช. เชิญร่วมสัมมนาฟรี ‘การปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาไทยหลังโควิด’ 31 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญรับฟังสัมมนาฟรี เรื่อง การปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาไทยหลังโควิด ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Read more

สวทช. เชิญร่วมสัมมนา ‘เส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์’ 31 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาฟรี เรื่อง ‘เส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์’ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม

Read more

สวทช. เชิญร่วมสัมมนาฟรี CCUS : การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน 30 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023  สวทช. ปทุมธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาฟรี เรื่อง CCUS : การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา

Read more

ผู้เชี่ยวชาญชี้สารอาหาร การปรับสมดุลจุลินทรีย์ ช่วยต้านความเครียดเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบันเรื่องของการแพทย์แบบผสมผสาน (Complementary Medicines) โดยเฉพาะสารอาหารต่าง ๆ ได้รับความสนใจมากขึ้น และการรักษาโรคไม่ได้จำกัดแค่การใช้ยาเท่านั้น สามารถใช้การแพทย์แบบผสมผสานในเชิงป้องกัน หรือเสริมการรักษาจะช่วยลดผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพของยาได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเภสัชกรเปรียบเสมือนด่านหน้าที่ผู้บริโภคจะมาปรึกษา ทั้งเรื่องของโรค ยา อาการเจ็บป่วย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจำเป็น สถาบันแบลคมอร์ส ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรเชียงใหม่

Read more

ชวนจับตา “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” หัวค่ำ 24 มีนาคมนี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 24 มีนาคม 2566 “ดวงจันทร์บังดาวศุกร์” ช่วงเวลาประมาณ 18:37 – 19:45 น. (ตามเวลากรุงเทพมหานคร) หากมองจากโลก บนท้องฟ้าทางทิศตะวันตก

Read more