วช. เปิดสูตรลับ Soft Power อย่างไรถึงจะ ปัง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา

กระแส Soft Power ที่มาแบบเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแผ่ว ตามกระแสคนดัง ไม่ว่าจะเป็นน้องมิลลิกับข้าวเหนียวมะม่วงหรือล่าสุดน้องลิซ่ากับโรตีสายไหม วช.จัดให้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ด้วยการเชิญ คุณ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และวุฒิสมาชิก

Read more

อว.เปิดตัวจิ๊กซอว์ใหม่ ธัชชา & ธัชวิทย์ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดเวทีเสวนา เรื่อง ธัชชา & ธัชวิทย์ วิทยสถานเพื่อการพัฒนาประเทศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานใหม่ที่เป็นเสมือนแพลตฟอร์ม

Read more

วช. หนุนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายข่าวเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน 20 สถาบัน กว่า 100 คน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการ การเมืองเยาวชนร่วมสมัย กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอม” โดยความรับผิดชอบของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย เนื่องจากปัจจุบันพบการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ หรือที่เรียกกันว่า “ข่าวปลอม” อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้แพร่กระจายข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะข่าวปลอมทางด้านการเมือง

Read more

เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ ‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำร่องใช้จริงบรรจุเมนูผักสลัดพร้อมทาน ผู้บริโภคได้ 2 ต่อ ‘กินผักสดดีต่อสุขภาพ-หนุนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อโลก’

เอ็มเทค สวทช. โชว์ความเชี่ยวชาญการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ มีจุดเด่นที่ ฟิล์มบางใส ต้านทานการเกิดฝ้า ช่วยยืดอายุสินค้าผักสลัดให้คงสภาพสดใหม่ในชั้นวางจำหน่ายจากเดิม 3 วัน เป็น 5 วัน ด้านมูลนิธิโครงการหลวง นำร่องใช้ฟิล์มกับบรรจุภัณฑ์ ‘เมนูผักสลัดพร้อมทาน’ ในร้านค้าโครงการหลวง ถูกใจผู้บริโภคสายเฮลธ์ตี้ ได้ถึง

Read more