ดาวเทียมพบทุ่งบางระกำท่วมแล้วกว่า 35,000 ไร่..!!

GISTDA วิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม COSMO-Skymed-2 (คอมโม สกายเมด 2) ของวันที่ 26 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมขังในบริเวณทุ่งรับน้ำบางระกำในเขตพื้นที่จังหวัด #สุโขทัย #พิษณุโลก แล้ว 35,369 ไร่ คิดเป็น 17% ของพื้นที่ทุ่งรับน้ำทั้งหมด สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว

Read more

วว. เชิญร่วมสัมมนา ฟรี!  เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ด้วย วทน. /เครือข่ายพันธมิตร

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  จัดการสัมมนาลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม ฟรี!   เรื่อง “เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ด้วยมาตรการสนับสนุนจาก วว. และเครือข่ายพันธมิตร”  ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา

Read more

สวทช. – องค์การสวนสัตว์ฯ ผนึกความร่วมมือ เตรียมสร้างฐานข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรชีวภาพสัตว์ของไทย

(เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565) ณ ห้อง 403 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี : ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา

Read more

วช. ร่วมกับ จุฬาฯ เปิดเวทีสัมมนางานวิจัยไทย ลดความรุนแรงในสังคม ปี 2 คาดหวังลดความรุนแรงทุกรูปแบบลงกว่า 50℅ ก่อน พ.ศ. 2573

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง “โครงการท้าทายไทย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง (ปีที่ 2)” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำผลงานวิจัยไปขยายผลในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทย โดยมี

Read more