GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบ 2 พื้นที่จังหวัดภาคอีสานน้ำท่วมขังกว่า 2 พันไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 (คอสโม สกายเมด 4) ของวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 05.52 น. พบน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 2,287 ไร่ (สีแดง) แบ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,736

Read more

สวทช. เจ๋ง!! คว้า 2 รางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022

(เมื่อเร็วๆนี้) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านสารสนเทศ เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Read more

วช.หนุนนวัตกรรมระบบบริหารจัดการโต๊ะจีนนครปฐมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

พูดถึงงานเลี้ยงโต๊ะจีนเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงโต๊ะจีนจากจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเจ้าตำรับโต๊ะจีนอยู่หลายร้าน รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดแต่ละปีไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท มีการรวมตัวของผู้ประกอบการเป็นสมาคม และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของอาหารให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภค ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการศึกษาวิจัยระบบบริหารจัดการโต๊ะจีนให้ได้คุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำนั่นคือการคัดสรรแหล่งวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ระบบโลจิสติกส์

Read more