GISTDA ร่วมเป็นสักขีพยานภารกิจ Artemis I เพื่อสำรวจดวงจันทร์ ณ ฐานปล่อยจรวดสหรัฐอเมริกา

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NASA เชิญสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมเป็นสักขีพยานการเริ่มต้นภารกิจ Artemis I ณ ฐานปล่อยจรวด Kennedy Space Center หรือ KSC บนเกาะเมอร์ริตต์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

Read more

วว. ร่วมยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางธุรกิจ @ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

ศ.(วิจัย) ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  และ ดร. สุวิทย์  อัจริยะเมต   ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ให้บริการทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการทางธุรกิจ จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Read more

ยกย่อง 10 โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

บพท.ประกาศ 10 งานวิจัยดีเด่น เป็นข้อยืนยันสรรพคุณวิชาความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหายากจนได้กว่า 9 หมื่นคน และพลิกฟื้นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก จากพิษโควิด-19 ได้กว่า 583 ราย อีกทั้งยังสร้างนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรได้ถึง 25 รายการ นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา

Read more

วช.หนุนงานวิจัยสารสกัดสมุนไพรต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่ก็ยังคงมาตรการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากยังมีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องที่ยังต้องเข้ารับการรักษาและรับยาตามอาการ ขณะเดียวกันมีงานวิจัยทางการแพทย์ในการเยียวยาการรักษาโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนรวมไปถึงงานวิจัยสารสกัดสมุนไพรออกฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 และศึกษากลไกการออกฤทธิ์ด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนโดยทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการจัยแห่งชาติ (วช.)   ดร.วิภารัตน์

Read more

รัฐมนตรี อว. เปิดตัวผู้อำนวยการ สวทช. คนที่ 6 ปักธง นำวิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เสริมแกร่งระบบนิเวศวิจัย สู่ ภาคอุตสาหกรรม-เกษตร-ประชาสังคม

(29 สิงหาคม 2565) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง

Read more

สทป. ร่วมจัดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense and Security 2022)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมจัดนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense and Security 2022) ซึ่งเป็นงานแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทชั้นนำทั่วโลกกว่า 500 บริษัท จาก 45 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในทุกมิติ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการเดินหน้าสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติใน EECi  ที่วังจันทร์วัลเลย์  เสริมความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพของยานยนต์แห่งอนาคตที่พัฒนาและผลิตในประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

             ดร.นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายแห่งอนาคต (Future mobility) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในระดับโลกนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสในการเติบโตทางอุตสาหกรรมยานยนต์อีกมาก และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคุณภาพ (NQI) ด้านโทรคมนาคมและทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่ดีรองรับ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจในการลงทุนของบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Future mobility

Read more

GISTDA เผยภาพดาวเทียมล่าสุดพบพื้นที่อีสานท่วมแล้วกว่า 3.7 แสนไร่ กระทบพื้นที่นาข้าวกว่า 2 แสนไร่..!!

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Radarsat-2 (เรดาร์แซท 2) ของวันที่ 28 สิงหาคม 2565 พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 370,522 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดลุ่มน้ำโขงมีพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น 84,737 ไร่ (ภาพบน) โดย 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ

Read more