วว. จัดกิจกรรม CSR อบรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า จ.ปทุมธานี

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทน วว. เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่คลองห้า” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ของ วว. ที่มีประสิทธิภาพสามารถยืดอายุสินค้า เก็บไว้ได้นาน และปลอดภัยในการขนส่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ

Read more

ทีมเอ็มวีพีเจเอ อีโวทู จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น  Space Youth Challenge 2022

ทีม MVPJA EVO. II โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ในการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth Challenge 2022 จากผลงานที่มีชื่อว่า “PROMETHEUS” ที่มีความโดดเด่น นอกจากจะเป็นยานที่สามารถนำมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นแล้ว ยังได้คิดวางแผนถึงการไปตั้งรกรากระยะยาวบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ผ่านการวางแผนอย่างมีระบบ มีชิ้นส่วนมากมายประกอบขึ้นเป็นสถานีอวกาศสำหรับการเดินทางระยะยาวในห้วงอวกาศ

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิจัยโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565

ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต อาจารย์ประจำสาขาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล “ผู้คิดค้นและ พัฒนาแนวทางในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์” คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวผู้ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 40

Read more

วช. หนุนนวัตกรรมยางพาราผง สู่ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพรับแรงเสียดทานและลดอัตราการสึกหรอ

ยางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย นิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีการนำไปปลูกในจังหวัดทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน เพื่อนำไปแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อการส่งออกทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมา เกษตรกรมักจะประสบปัญหาความผันผวนเรื่องราคา กระทั่งมีการคิดค้นนวัตกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางธรรมชาติ ซึ่งรวมเป็นนวัตกรรมยางพาราผงที่นำไปผลิตเป็นชิ้นส่วนผ้าเบรกรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากทีมวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ( วช . )

Read more