GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 303,704 ไร่ โดยขอนแก่นและนครราชสีมามีพื้นที่น้ำท่วมขังรวมกัน 2 จังหวัดแล้วกว่า 220,000

Read more