วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ “ซุปปลาทูน่า-เจลโภชนาการ-ก๋วยเตี๋ยวข้าวแม่พญาทองคำ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหารับประทานอาหารลำบาก ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ผศ.ดร.จีรภา หินซุย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า โดยนำเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลากระป๋องและไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

Read more

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ ร่วมหนุนเวที COP26 รับมือ Climate Change ช่วยเหลือภาคเกษตร

UK Research and Innovation (UKRI) Natural Environment Research Council (NERC) สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกันจัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Sustainable and Inclusive

Read more