GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบ อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาบริเวณอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 (ภาพซ้าย) มีพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 4,800 ไร่ หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 1 เดือน คือวันที่ 10

Read more

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ และบึงกาฬ รวม 84,465

Read more

นักวิจัย วช. สำรวจแนวโน้มน้ำท่วม – การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ตุลาคมนี้

วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยเข็มมุ่งการบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 2 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากพายุเตี้ยนหมู่ ในเดือนตุลาคมนี้ เผยสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มดีขึ้น แต่ภาคกลางตอนล่าง และตะวันออกมีโอกาสรับอิทธิพลน้ำไหลหลากจากตอนบนสูงขึ้น ปริมาณน้ำไหลเข้าทุกเขื่อนแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ยังคงระบายน้ำขั้นต่ำ ลดผลกระทบ

Read more