5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่วมแล้วกว่า 4 แสนไร่ พบมากสุดที่โคราช ชัยภูมิ!!!

GISTDA ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 ของวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังรวมทั้งสิ้น 419,194 ไร่ แย่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา 198,816 ไร่/ ชัยภูมิ 128,406 ไร่/ ขอนแก่น 91,143 ไร่/

Read more