ดาวเทียมชี้อยุธยา สุพรรณบุรี อ่วมแล้วกว่า 3 แสนไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคกลาง จากภาพจะเห็นได้ว่า #พระนครศรีอยุธยามีหลายอำเภอยังคงท่วมขัง อาทิ อ.ผักไห่ อ.บางบาล อ.บางซ้าย และ อ.เสนา รวมแล้วกว่า 2 แสนไร่

Read more

วช. วิจัยคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 2 สัปดาห์ รับมืออุทกภัย ปี 64

ปัญหาอุทกภัยในปี 2564 ช่วงเดือนกันยายนถึงปัจจุบัน เกิดจากปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8-11 กันยายน 2564 ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก”(Lion Rock ) ช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2564 ได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

Read more

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ ที่ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก

Read more