สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และ ไทยน้ำทิพย์ ส่งมอบรถเข็นรักษ์โลก ให้ผู้ค้าสตรีทฟู้ดตลาดน้อย หนุนสตรีทฟู้ดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ :- นับแต่เปิดตัวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 รถเข็นรักษ์โลก ที่ออกแบบโดยศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) DECC ได้โอกาสส่งมอบรถเข็นให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศแล้วกว่า 70 คัน และมาถึงวันที่ผู้ค้าเขตสัมพันธวงค์ ได้ใช้รถ “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด” ที่ DECC

Read more

วว. จับมือการยางแห่งประเทศไทย นำ วทน. ส่งเสริม สร้างรายได้ยั่งยืน ให้เกษตรกร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ชุมชน

เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก  กรรมการบริหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  ร่วมประชุมหารือการขยายขอบข่ายความร่วมมือระหว่าง วว. และ กยท.  โดยมี นายสายันต์ 

Read more

สอวช. เปิดข้อมูล ปี 2568 จะมีงาน 85 ล้านตำแหน่งถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และมีงานใหม่เพิ่มขึ้น 97 ล้านตำแหน่ง อาชีพแห่งอนาคตส่วนใหญ่เป็นงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต ทั้งเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องให้ความสนใจหลังจากนี้เป็นเรื่องทักษะแรงงานในอนาคต หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งเรื่องนี้ ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า จากการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของ

Read more

สดร. คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม ประจำปี 2564” บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ดาราศาสตร์เป็นโจทย์ท้าทายการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาคน ผลักดันนวัตกรรมล้ำหน้าสู่สังคม สร้างการรับรู้

Read more

จับตา เดือน ต.ค. พายุเตี้ยนหมู่ กับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ปี พ.ศ. 2564

รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนักวิจัย โครงการวิจัยเข็มมุ่งการบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยถึง พายุเตี้ยนหมู่ (Dianmu) กับสถานการณ์น้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม วิเคราะห์ฐานข้อมูลอุทกวิทยาและแนวทางการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก พร้อมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลแบบจำลอง

Read more

นักวิจัยวัสดุนาโน จาก VISTEC คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 39 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more