ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/Romote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2 –

Read more

อว.ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม มอบ “บาล์มตะไคร้ อว.” 3,000 ขวด รักษาโรคน้ำกัดเท้า จ.พระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรี พร้อมฟ้าทะลายโจร 500 ต้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ ให้ผู้แทนชุมชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี นำไปใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าในช่วงสถานการณ์อุทกภัย และส่งมอบต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ)

Read more

วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “บาล์มตะไคร้ อว.” จำนวน 3,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม “บาล์มตะไคร้ อว.” จำนวน 3,000 ขวด มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการรักษาโรคน้ำกัดเท้า และสามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ ด้วย เช่น กลาก

Read more

“ดนุช ตันเทอดทิตย์” ผช.รมว.อว. ลงพื้นที่ Clear and Clean ทำความสะอาดและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เทศบาลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

26 ตุลาคม 2564 – ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และคณะ ลงพื้นที่เทศบาลลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี

Read more