สุดปัง ! “Modern Walk” อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันหกล้ม คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64 จาก วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 ให้กับผลงาน Modern Walk อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินป้องกันการหกล้ม ด้วยระบบสปริง 2+2 ทิศทาง ดร.วิภารัตน์

Read more